MOD HACK NGỌC RỒNG: NRO- PC

21/10/2019

BẤM VÀO ĐÂY TẢI LINK MỚI NHẤT 

hướng dẫn treo đệ tử không mất kết nối trên điện thoại và máy tính

cách up đệ kaioken trên điện thoại và máy tính

Tính  Năng Mới:

 

  • Thêm 8 ô Skill (chat skill_x , x từ 1-8 để chọn skill khi tàn sát)
    • Nên chat “ts2” khi tàn sát để không dịch chuyển.
  • Fix Loadmap
  • Thêm ID NPC (dễ gọi npc_X)
  • Thêm nhặt xa up đệ ( Ấn M)
  • Fix Up Đệ Kaioken (chat autokok)
  • Ấn X để khám phá Auto Tìm Map

———————————————
Tự đánh quái xa nhất đệ hỏi
Tự Buff Đậu Đệ Xin
Fix Auto Thu Đậu Nhanh
Làm nên base mới, fix lag (166 Original)
Loadmap fix mượt k giật (Nextmap tay)
Up đệ Kaioken (autokok)
Thêm Đánh quái theo vị trí 
Goback map 1,2,3 của 3 hành tinh (Ấn G)
——————————————————
[Treo Đệ]
–  Khi đệ hết thể lực đòi đậu thì tự động buff đậu
—————————————————-
[Đánh Quái Vị Trí Và Theo Tên]
– Chọn từng quái muốn đánh chat “add” , up bình thường [Theo VỊ Trí]
– Chọn quái chat “addd”, up bình thường [Theo Tên]
– Xóa Danh Sách Quái Đã Thêm
—————————————————————–
[Auto Đậu: ( Lệnh)]
– thudau : Thu Đậu
– xindau : Xin Đậu
– chodau : Cho Đậu
– gmt : chọn thg lol muốn ko rời ra chat gmt, để hủy chat gmt lần nữa, chuyển map có thể mất mục tiêu)
————————————————–
anz_X: nhặt all vp với thời gian dừng X(milis)
Chỉnh tốc độ chạy bị bay về nhà, hay map khác.
Cập nhật mới :
– Đánh 1 loại quái
– Đánh vị trí
– Tự xin đậu khi hết
– Dịch chuyển không cần kết bạn
– Cải Tiến săn boss
+ Cập nhật dịch đầu map tự ttnl rồi pem tiếp khi TĐLT
-> Lệnh chỉnh %HP,KI : ttnl_X 
+ Cập nhật tự dùng skill trong nhiêu giây ví dụ để tự ttnl hay hs khi treo đệ.
> Lệnh : autoskill_X_Y.
Trong đó X là số thứ tự skill, Y là số giây mỗi lần dùng skill
– Cập nhật Loadmap siêu nhanh
– Mod Dịch Chuyển Tức Thời Qua Auto CHat Khi Ấn Phím C
– Tự Đánh Quái Up Đệ
– Thêm dùng skill4 và skill5 khi tàn sát

—————————————–
________________ Lệnh tự dùng capsule bay ___________________
Dùng Capsule 1 lần rồi chat (csb_X), X từ 0 -> 10, sẽ thấy sự kì diệu
_____________________________________________________________
– rcvt : Bỏ đánh 1 loại quái, quái đã chọn
– line : Vẽ line tới boss trong map
– cd : Mở menu săn boss và autochat
– addd : Chọn quái chat để đánh 1 loại quái
– add : Đánh quái đã chọn
– kepboss : Dịch theo dí boss
– Phím M : Hiện menu Mod
– autopem_X : Tự pem quái nhất trong X giây
– go_X : Dịch tới nhân vật + mã X, mã X sẽ hiển thị khi ấn phím C
– loadmap : Bật loadmap nhanh
– abfhp_X : Buff đậu khi HP dưới
– abfki_X : Buff đậu khi KI dưới
– abf : Bật/tắt buff theo chỉ số
—————————————–
– dctt : Bật/tắt Dịch Chuyển
abf_X : Buff đậu theo phần trăm
Phím G : bật Goback
ak : ak tự đánh vip
timeak_X : chỉnh time ak (1000miligiay = 1s)
sb : săn boss
timboss : săn 1 loại boss ( bật setting.exe sửa tên boss)
anhat : nhặt đồ khi không tàn sát
timeatn_X : chỉnh time nhặt (1000miligiay = 1s)
Để sửa nội dung autochat, tìm boss, chạy SettingNRO.exe ( để chạy được cần cài .NET 4.5)
Bắt buộc cài TeamView.
Còn lại giống bản cũ

———Lệnh cũ————-
Phím Tắt Cơ Bản:
– C : Danh Sách AutoChat
– K : Dịch Đầu Map
– L : Dịch Cuối Map
– B : Dịch Giữa Map
– W : Khinh Công
– A : DỊch Trái
– S : Độn Thổ
– D : Dịch Phải
– Q : Nhặt Vật Phẩm Nhanh
– N : Auto Nhặt Khi Tàn Sát
– Z : Bật/Tắt Trạng Thái
– T : Bật/Tắt Tàn Sát
– G : Goback
– H : Chặn Chuyển Khu
———-Lệnh Chat ———
( Chú Ý : _ là phím cách space.X,Y là các số bạn tự thay)
Lệnh chat phải gõ lệnh , gõ dấu cách rồi mới thêm số, vd “kz 3” sẽ chuyển khu 3 , ko gõ “kz3” vì sẽ lỗi và không chat đc.)
[Teleport Từ Kakarot]
– daokame
– vnd
– lkkr (vnd- lkkr)
– bambo
– daoguru
– tpvgt
[Bộ lệnh treo quái, tàn sát]
ts : Bật/Tắt tàn sát.
limit : Chỉ vào quái rồi chat để giới hạn loại quái giết.
ahp_X : Giết quái có HP <= X.
skill2 : Dùng skill 2 khi tàn sát.
skill3 : Dùng skill 3 khi tàn sát.
skill4 : Dùng skill 4 khi tàn sát.
skill5 :Dùng skill 5 khi tàn sát.
anhat : Auto Nhặt Đồ
[Lệnh Tiện Ích]
showitem: ẩn item
cd : Bật/Tắt Trạng Thái
future : Khi đứng từ map Bambo trở đi, có thể gọi nhanh CaLích.
night : Trời Tối.
npc_X : Mỗi npc đều có số sau tên nhé, vd chat “npc 9” , bạn đứng cuối map Làng Kakarot vẫn gọi đc npc Appule.
kz_X : Chuyển Khu X.
atc2 : Auto chat xin khu.
timez_X : Set thời gian buff đậu (Giây)
autopean : Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian.
abfhp_X : Buff Theo HP
abfki_X : Buff theo KI
abf : Bật/tắt buff theo chỉ số
[AutoChat Tùy ý]
-> Edit Ở Cài Đặt Drnxloc Boys
Chat “atc” : bật/tắt autochat
atc2 : chat xin khu
[Lệnh Tốc Độ Game]
speed : Di Chuyển Nhanh
tdc_X : Tốc độ chạy của nhân vật
speedx2 : Tốc Độ Game X2
speed_X : Tốc Độ Game X ( Tương tự Speed Cheat Engine, nếu mở doanh trại nên chat tầm “s 40” , cài cao quá sẽ gây lag và giật game, để đưa về bình thường chat “speed 1”.
[Lệnh Tọa Độ – Võ Công Cái Thế]
goto_X_Y : Dịch Tới Tọa Độ X,Y. Xem tọa độ trên màn hình để rõ hơn.
r_X : Dịch Phải X Dặm.
l_X : Dịch Trái X Dặm.
u_X : Khinh Công X Dặm.
d_X : Khinh Công X Dặm