#239259

nick tầm trung - ngọc rồng

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 6

Bông tai:

Sơ Sinh Có Đệ:

Trạng Thái: Đăng ký ảo

Nổi bật: Sp ngon skill72466 đệ kame3 ttnl max ngon chỉ số đẹp ct daracula adr20 vô hình số 2 1 avt cộng dồn 1 avt giảm 50%st tặng set zealot nm tặng set 30%sd xd tặng set 50%pst xd set 35% tnsm và hm để up đệ

500,000 CARD
350,000 ATM

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 6

Bông tai:

Sơ Sinh Có Đệ:

Trạng Thái: Đăng ký ảo

Nổi bật: Sp ngon skill72466 đệ kame3 ttnl max ngon chỉ số đẹp ct daracula adr20 vô hình số 2 1 avt cộng dồn 1 avt giảm 50%st tặng set zealot nm tặng set 30%sd xd tặng set 50%pst xd set 35% tnsm và hm để up đệ

Tài khoản liên quan

đệ atm tnnl ct số 2 adr19 adr20 x2...
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 5
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ:
350,000đ
sp mạnh đệ ngon skill2 atm7 skill3...
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
450,000đ
sp18.4ty đệ 4.5tysm skill2 atm skil...
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 6
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ: Không
700,000đ
sp 8.3ty đệ 8.3ty skill 2kame7 skil...
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ:
650,000đ
sp 5ty4 đệ 150trsm skill2 msk có bt...
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ:
380,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 5
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ:
1,199,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ:
299,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ:
349,000đ