#239561

nick tầm trung - ngọc rồng

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 7

Bông tai:

Trạng Thái: Đăng ký ảo

Nổi bật: Nick chính bên sv7 của HT Gaming do ít thời gian chăm sóc nên mình cần bán. đã đầu tư cả chục triệu VNĐ mình bán chịu lỗ rất nhiều .. nick rẻ lắm tìm đâu ra acc kkr đồ 5 6s mà rẻ như vậy đâu ! Giá = ATM hay ví điện tử chỉ có 6tr999k thôi

9,990,000 CARD
6,993,000 ATM

Hành Tinh: Xayda

Sever: Sever 7

Bông tai:

Trạng Thái: Đăng ký ảo

Nổi bật: Nick chính bên sv7 của HT Gaming do ít thời gian chăm sóc nên mình cần bán. đã đầu tư cả chục triệu VNĐ mình bán chịu lỗ rất nhiều .. nick rẻ lắm tìm đâu ra acc kkr đồ 5 6s mà rẻ như vậy đâu ! Giá = ATM hay ví điện tử chỉ có 6tr999k thôi

Tài khoản liên quan

sp mạnh đệ ngon skill2 atm7 skill3...
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
450,000đ
sp18.4ty đệ 4.5tysm skill2 atm skil...
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 6
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
700,000đ
sp 8.3ty đệ 8.3ty skill 2kame7 skil...
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
650,000đ
xd 1ty2 đệ 2ty sm skill2 kame7 skil...
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
500,000đ
xd 8ty2 sm đệ 4ty skill2 kame7 skil...
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
550,000đ
nm 33ty sm đệ 7,5ty sm skill2 kame7...
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 7
Bông tai:
Trạng Thái: Đăng ký ảo
700,000đ
td 2ty4 đệ 2ty8 skill 2 atm2 skill3...
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 6
Bông tai: Không
Trạng Thái: Đăng ký ảo
300,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
Bông tai: Không
Trạng Thái: Đăng ký ảo
239,000đ