GHIM GROUPS

12/04/2019

Youtube : https://www.youtube.com/c/HTGamingvn
✪ Boss Hoàng Thắng, fanpage Hỗ Trợ Khách Hàng - PePe.VN - accht.com( ai không nhắn tin mới fb cá nhân mình được nhắn fanpage)

Danh sách QTV

0, Nông Mạnh Thắng
Quản lý ( không buôn bán game) nghe nhạc sàn vina hey pm bạn ý 
1. Phan Tấn Phát
Youtube Messi525 buôn bán vàng ngọc nick
2, Đào Hoàng Hải
nhân viên của mình chỉ nhập nick hỗ trợ mình rep zalo của mình
3, Ngô Lập

 

Danh sách AD
. Đặng Đình Hưởng buôn bán nick